Ben =F6yle =FCr=FCnler i=E7in zaman =
harcamam Ali

 

From:=
=
Ali Fidanverdi [mailto:alifidanverdi@hotmail.com]
Sent: =
Friday, June 5, 2020 11:06 AM
To: =
info@ledgogroup.com
Cc: Halima Bouzer =
Kanada
Subject: Kalite ve =
fiyat

 

 Ugur =
=DCr=FCnlerin kalite ve fiyat konusunda g=FCvenmeliyiz, emin =
olmal=FDy=FDz.Kalite =E7ok =F6nemli.

Dandik, bozuk, =
zararl=FD, k=F6t=FC istemiyoruz.

Asla